Röda stjärnan

En indien-intresserad vän frågade om vi fick information från Indiens Kommunistiska Parti(marxist-leninisterna), och det måste vi erkänna att vi inte fick. En länk uppgavs, hit nämligen, och efter att ha tittat lite på vad som gavs där så är det tydligt att här finns ett vattenhål för läsare som gillar långa och finstilta artiklar i teoretiska frågor.

Det finns ett flertal partier som kallar sig Indiens Kommunistiska Parti(marxist-leninisterna) så man får lägga till en liten extra förklaring så att folk vet vilket av dem man talar om. Det kan bli ganska långa och otympliga beteckningar. Ett parti kallar sig exempelvis Naxalbari efter ett klassiskt uppror 1967 ( Indiens Kommunistiska Parti(marxist-leninisterna) [Naxalbari], ett annat Liberation, och denne skribent gissar att det här är Red Star efter partiets tidning. På den röriga scenen som den indiska vänstern utgör så verkar detta parti inta en mellanposition: å ena sidan gillar man revolution men ställer upp i val ibland, å andra sidan fördömer man maoisterna som “anarkister”. Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) ställer aldrig upp i val. Det är frågan om Röda stjärnans hållningen går att bevara när kriget mot gerillan och folket i djunglerna blir allt hårdare.

This entry was posted in partier. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.