Nytt nummer av People’s March

Den indiska tidningen People’s March utkommer med två-tre månaders mellanrum – utom under en tid när myndigheterna helt lyckades tysta den och satte redaktören i fängelse. Senaste numret, och utgåvorna tillbaka till år 2006, kan man hitta på den här nätsajten. Där finns också en beskrivning av de svåra förhållanden utgivningen sker, ur regeringens synvinkel är det ett pressorgan som man vill ha tyst på och det är inte ofarligt att i Indien arbeta med eller inneha tidningen.

Redigeringen är inte den modernaste och snyggaste, men man kan anta att redaktören inte har några stora fonder att ösa ur och för den som vill bekanta sig med olika frågor som berör Indien har den mycket att ge. Så varsågod och ladda ned!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.