Jakten går i skogen – men vem jagar vem?

Det gröna vid markören på kartan är Sarandaskogen som ligger i gränsområdena mellan delstaterna Jharkhand, Orissa och Västbengalen. I dessa djungler finns stamfolk och maoistisk gerilla – samt delstaternas olika poliskårer och halvmilitära förband som bokstavligen jagar runt och försöker få tag på gerillan.

När man läser rapporter som kommer fram i pressen, exempelvis här, är det tydligt att det finns stora och välbyggda gerillaläger ute i skogarna, och att säkerhetsnivån omkring dem verkar rätt god. Visserligen hittades och förstördes ett läger nyligen, men nästan hela styrkan som fanns där hade redan hunnit utrymma när regeringsstyrkorna angrep. De mänskliga förlusterna var små, ett par man, och enligt sedvanlig gerillataktik har man flyttat sig till ett annat ställe. Och medan gerillastyrkorna hela tiden flyttar sig finns deras politiska bas i lokalbefolkningen kvar och lämnar stöd och underrättelser om vad fienden har för sig.

This entry was posted in Folkets Befrielse-Gerillaarmé. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.