Ny länk – Red Star over India

En webbsida (engelskspråkig) har skapats som innehåller några dokument i samband med Jan Myrdals Röd stjärna över Indien. Länken finns också i bloggrullen till höger, under rubriken “Diverse intressant” (eftersom jourhavande bloggare inte kommer på någon bättre rubrik nu i sommarvärmen).

En tysk upplaga är också på gång – då blir det naturligtvis Roter Stern über Indien!
This entry was posted in Jan Myrdal. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.