Försök till blockad

Enligt rapporter så har gerillaförband samlat sig i de oländiga områdena mellan Lakhisarai- och Jamuidistrikten i den indiska delstaten Bihar. För att komma åt dem försöker polisen blockera tillförseln av proviant och mediciner. Det är något man försökt med även mot gerillaområdena längre söderut, men även om det orsakat problem för vanligt folk så verkar det inte lyckas. Antagligen finns det många smygvägar och många som ideellt eller för pengar hjälper gerillan. Det är väl inte konstigare än att man kommit på poliser som sålt vapen och ammunition till Folkets Befrielse-Gerillaarmé.

Bihar ligger vid nordänden av den “röda korridoren” som sträcker sig i nord-sydlig riktning i östra Indien. Patna som också är utmärkt på den här kartan är huvudstad i Bihar och ligger ungefär 200 kilometer från de berörda distrikten. I norr gränsar Bihar mot Nepal och det blå bältet som går i östvästlig riktning är jättefloden Ganges. Vid något tillfälle har gerillaförband slagit till ända nere vid Ganges.

Österut finns Västbengalen och i söder Jharkhand, en delstat som bildades år 2000 genom att södra delen av Bihar skars loss och bildade eget. I väster finns Uttar Pradesh. Sprider sig upproret dit blir läget verkligen allvarligt för Indiens nuvarande härskare. Ju mer gerillazonerna sprids ut, desto svårare blir det att blockera dem.

Och med detta säger IndienSolidaritet
TREVLIG MIDSOMMAR
och återkommer först efter helgen, om inget uppseendeväckande sker innan dess
This entry was posted in Bihar, Folkets Befrielse-Gerillaarmé. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.