Krig på järnvägen

Det angripna tåget bestod av lok och en vagn

Indien är ett stort järnvägsland. Det lär hända nästan dagligen att trafiken påverkas av olika typer av protester och aktioner. Det kan vara hela vägen från att folk bara stoppar tåg och sätter sig på rälsen ett tag, ända till att räls och tåg sprängs – ibland med oerhört allvarliga konsekvenser, med många oskyldiga döda och skadade.

I norra Indien går flera viktiga järnvägslinjer genom delstater där det maoistiska upproret är starkt. Eftersom är upprorets huvudaxel är ungefär nord-sydlig, och stambanorna ofta går öst-väst, finns det en möjlighet att  järnvägs- och vägförbindelserna mellan exempelvis Delhi och Kolkata kan klippas av på sikt.

Här skedde överfallet

Nyligen skedde ett angrepp på ett tåg i närheten av stålstaden Bokaro i delstaten Jharkhand. Det är en del av resultatet av det som vi ser på översta bilden. Om man får tro hur det beskrivs var det en misslyckad operation. Gerillan angrep ett litet tåg och lyckades genom skickligt utförda sprängningar få det att spåra ur och genom att spränga räls på andra ställen hindra undsättningar.

Ombord på tåget fanns bara lokpersonalen (två man som skadades) samt ett par järnvägspoliser. En av dessa blev nedskjuten och dödad, den andre skadad av ett skott. Men om det stämmer att målsättningen var att ta polisernas vapen så var operationen helt förfelad. De var obeväpnade. Därmed kan hela företaget ifrågasättas. Vad man lyckades med var att stoppa tågtrafiken på linjen några timmar, slösa bort sprängämnen, samt döda och skada några obeväpnade personer. Möjligen grundades angreppet på felaktig information om vad som fanns på tåget, men gerillans befälhavare kanske bör sätta sig ner och fundera djupare över hur aktioner av den här typen skall utföras för att undvika onödiga förluster.

This entry was posted in järnvägar. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.