Monsunen rör till det för storkapitalet

Monsunregnens inverkan på regeringens offensiver mot gerillan skrev vi om igår. Men även storkapitalets offensiv har rörts till av det ymniga regnandet.

Den här demonstranten verkar komma från CPI, det äldsta av de indiska kommunistpartierna

Övertagande av åkermark för den sydkoreanska ståljätten POSCO (ett vanligt förekommande ämne på denna blogg) har hindrats av omfattande regn. Verkar som även vädrets makter för närvarande motsätter sig projektet, samtidigt som folk bildar mänskliga kedjor och partier och aktivistgrupper protesterar såväl i det aktuella området som i delstaten Orissas huvudstad. Nu kommer det inte att hända något på ett par dagar i och med att polisen dragits bort en bit, och kanske proteströrelsen fått mer kraft till nästa vecka.

This entry was posted in Posco. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.