Två uttalanden från CPI(maoist) i Dandakaranya

I föregående bloggpost nämndes att indiska armén börjar flytta in trupper i områdena där det maoistledda upproret pågår. Här kommer ett uttalande från några som är nära berörda, nämligen CPI(maoist):s kommitté för special-zonen i Dandakaranya. Dandakaranya är det stora skogsområdet i centrala/östra Indien där många stamfolk bor och där striderna mot regeringens och storbolagens exploatering och folkfördrivning är som hårdast.

Passerar regeringstrupper här kanske bara aska och ruiner finns kvar när de försvinner

 
Uttalandet knyter samman upprättande av arméläger (ett skall omfatta 750 kvadratkilometer!) med exploateringen av naturresurser. Samma sak tas upp ett annat uttalande från partikommittén i samma special-zon. I området bor gondi- och mariyafolken som riskerar att deras land förloras och tas över av inte bara armén, utan av privatbolag som skall exploatera förekomsterna av högkvalitativ järnmalm.

Armén sägs skall bara hålla på med utbildning, men det tvivlar maoisterna på. Soldaterna skall bara skjuta i “självförsvar”, men då kan man fråga sig hur många egendomliga fall av “självförsvar” som kommer att inträffa. Redan idag dödas ju människor av poliser och halvmilitärer i “sammanstötningar” som snarare verkar vara överlagda mord på vanliga civila människor än att gerillan anfallit. En del fall finns på den här listan. Och vi kan bara hänvisa tillbaka till de här bilderna som publicerades när den här bloggen var alldeles färsk. Även om striderna pågår mellan gerilla och polis/militär så är det i verkligheten storbolagen och deras regering som driver på och för krig mot sin egen befolkning.

This entry was posted in Dandakaranya, marktvister. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.