POSCO – våldet tilltar

Vi har tidigare refererat till Avanda Shivas kritik mot den indiska regeringens och storbolagens landstölder, och däribland den sydkoreanska stålkoncernen POSCO och dess planer på en jätteanläggning vid delstaten Orissas kust. Folk har protesterat mot att deras jord beslagtas. Nu har läget skärpts ytterligare. I ett brev som finns i engelsk version här skriver ett antal  personer till Indiens president Manmohan Singh med krav på ingripande mot de metoder som används mot lokalbefolkningen. Människor, även barn, har arresterats och misshandlats av polisen och myndigheterna har i högtalare meddelat att de som gör motstånd mot att överlämna sin jord kommer att vräkas med våld inom 24 timmar. Detta trots att ärendet fortfarande ligger hos högsta domstolen i Orissa och ännu inte är avgjort. 24 polisplutoner finns i området och kanske skall sättas in mot några byar.

Omkring 50.000 människor riskerar att drabbas i ett projekt som inte kommer att ge någon positiv påverkan på den lokala ekonomin enligt brevskrivarna. Däremot kommer arbeten att gå förlorade och folk bli utblottade. Dessutom har POSCO-projektet drivits på ett sådant sätt att det finns misstankar om korruption.

Artikel i Times of India om POSCO-konflikten.

This entry was posted in marktvister, Posco. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.