Minsäkert?

En minsprängd bil där ett flertal personer miste livet. Man ser ett däck, men ett annat däck åkte iväg femhundra meter

Tekniken med vägbomber (även kända som IED, Improvised Explosive Devices, improviserade explosiva anordningar) har spritt sig över världen. Även den indiska Folket Befrielse-Gerillaarmé använder vägbomber i kampen mot de halvmilitära styrkorna som regeringen skickar in i upprorsområdena. Det går knappast att köra omkring med vanliga bilar där (på de få vägar som finns) om man är ute i militära ärenden. Många bilar har sprängts och många halvmilitärer och poliser mist livet. Ibland har även oskyldiga civila drabbats.

Motmedel mot detta är givetvis att bygga minsäkra fordon, men finns sådana? För en del år sedan, när sådana började tas i bruk, anmärkte en befälhavare från gerillan att det bara var att bygga större bomber. Och det har man gjort med framgång, i Dantewada-distriktet i Chhattisgarh. I fordonet på bilden färdades tretton personer, tio dog och tre är allvarlig skadade. Av offren var sju så kallade specialpoliser, vilket låter speciellt men inte är annat än förkomna individer ur lokalbefolkningen som låtit sig värvas att slåss mot sina egna.

Artikeln i The Telegraph innehåller en del intressanta upplysningar. En mycket större bomb än normalt har använts, och den var stark nog att skada fordonets bepansring, göra en tre meter djup grop i vägen, och kasta iväg bilen ett långt stycke. Trots att poliserna verkar ha följt säkerhetsföreskrifterna dog de flesta. Svaret på starkare minor är givet: bygg starkare fordon som är bättre utformade för att kunna motstå hårda explosioner. Men då kommer ett följdproblem, nämligen att tyngden ökar. Och blir det för tungt går det nog inte att köra omkring på djungelvägarna i Indiens inland. Det verkar som det är omöjligt att få till helt minsäkra fordon för det här kriget.

Här skedde attackerna som det talas om i bloggposten, i den oroliga delstaten Chhattisgarh

Fler attacker har skett nyligen, bland annat blev fem soldater nedskjutna på annat håll i Chhattisgarh några timmar innan minsprängningen, och gerillan tog några vapen. Detta verkar bekräfta tendensen av ökande förluster bland halvmilitärer och poliser, medan gerillastyrkorna klarar sig bättre och bara slår till när man känner sig vara i överläge.

This entry was posted in Folkets Befrielse-Gerillaarmé. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.