Kampen om naturresurserna – hårda tag

Kampen om naturresurserna i Indiens fattiga men mineralrika inland är hård. Strider mellan storbolagen som vill utvinna tillgångarna, och lokalbefolkningar som ser sin livsmiljö utplånas utan att få något för det, är en viktig bakgrund till det stora uppror som pågår på många håll. Som den här artikeln från indiska The Telegraph visar så kan bybor agera hårt och självständigt om de känner att gruvintressena tar sig in på deras marker.

I korthet var bybor i West Singhbhum-distriktet nära att döda två geologer som var ute och spanade efter kalkstensförekomster, och vars närvaro bychefen inte godkänt. Polisen “utesluter” inte att maoister kan ha varit inblandade, men det förefaller som om byborna själva organiserat motståndet mot oönskade geologiska undersökningar och är beredda på att fortsätta kampen. Polisen själv uppträder försiktigt. Maoisterna finns i närheten.

Attacken skedde i distriktet West Singbhum som gränsar mot delstaten Orissa, en stat där folk också strider hårt mot storbolagens exploatering
This entry was posted in Jharkhand, mineraler. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.