Notiser

En vanlig metod för gerillarörelser att skaffa vapen är att ta dem från motståndaren. Här berättas om en sådan aktion som skedde i delstaten Jharkhand, där en grupp maoister attackerade en bank. Men det handlade inte om bankrån, utan att komma över vakternas vapen. Det gick si och så för angriparna, man kom över tre gevär men uppges ha förlorat tre man också.

Här skedde attacken, i den “röda korridor” som maoisterna försöker upprätta i östra Indiens inland

Korruption är ett svårt gissel i Indien. En guru vid namn Ramdev hotar med att inleda en hungerstrejk för att få regeringen att göra något, och har fått stöd i ett uttalande från maoisterna i Västbengalen. De säger följande, i vår översättning:

Vårt parti anser att bara genom eniga, välorganiserade och militanta masstrider kan korruptionen avslutas. Vårt parti uppmanar till att höja rösten mot alla dessa tjuvar och rövare som är inblandade i oändlig korruption, bedrägeri och plundring, som har stuckit undan tusentals miljoner rupier i schweiziska banker och inte har rätt att vara vid makten ens för ett ögonblick.

This entry was posted in Korruption. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.