Kampen in i städerna

Här ovan är en distriktskarta över delstaten Maharashtra, vars mest kända stad är Mumbai (som ännu kallas Bombay av de som inte gillar namnbytet). Längt i öster av delstaten finns de fattiga distrikten Gadchiroli, Gondia, Chandrapur och Nanded, där de maoistiska revolutionärerna har omfattande verksamhet bland stamfolk och andra fattiga människor.

Men nu kommer påståenden om att maoisterna börjar bygga nätverk i de industrialiserade områdena i väster också. Det handlar om industristäderna Pune och Thane som gett namn åt varsitt distrikt i närheten av Mumbai. Skulle revolutionärerna få ordentligt fäste i dessa områden, och i jättestaden Mumbai med sin enorma slum, skulle det indiska upproret få en delvis annan karaktär. Hittills har det varit starkast i ganska isolerade områden med fattiga stamfolk, men kommer stadsbor och bönder ute på de stora slätterna med i kampen blir det mycket farligare för de härskande kretsarna. De tycks med rätta vara oroade.

This entry was posted in Maharashtra. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.