Tidningen “Peoples march”, förbjuden och givande

Av alla tidningar som innehåller information om hur den ny-demokratiska revolutionen utvecklar sig i Indien så är kanske “Peoples march” den mest intressanta. Tidningen förbjöds under 2007 och folk har gripits för att de har innehaft exemplar av tidningen och på den vägen är det. Ju kraftfullare revolutionen blir desto mer desperata åtgärder kommer de härskande klasserna i Indien att vidta så vi får glädja oss så länge den kommer ut. Här finns det senaste numret från mars 2011. En varmt rekommenderad läsning för alla som är intresserade av en revolution som på ett avgörande sätt kan komma att påverka den världshistoriska utvecklingen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.