Ny länk & kartor

Vi har lagt till en ny länk, Naxal Revolution. På den bloggen finns bland annat fyra kartor som kan hjälpa till att förklara varför det maoistiska upproret är så starkt i delar av centrala och östra Indien. Den första syns ovan, för resten se här.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.