Roy i WSJ

Wall Street Journal må vara kapitalisternas liv- och husorgan, men uppenbarligen slinker det in andra synpunkter då och då. I den här artikeln får vi en kort sammanfattning av det väsentliga i Arundhati Roys tankar om demokratin i Indien, de fattigas situation, kampen om naturresurserna och maoisternas kamp. Civil olydnad är omöjlig i djungelområdena där det är dåligt med insyn från omvärlden. Hungriga kan inte hungerstrejka och folk utan pengar kan inte bojkotta inköp. Däremot är Roy emot att den väpnade kampen sprids utanför djunglerna. Maoisterna uppges ha ett program för kamp i städerna som även innefattar väpnade aktioner, men efter vad som är känt har man inte gjort något i den vägen ännu. Kampen på landsbygden är väsentligast, och det är där huvuddelen av Indiens befolkning ännu finns.

This entry was posted in Arundhati Roy. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.