Lästips om politiken i Västbengalen

Vi har tidigare skrivit om det senaste delstatsvalet i Västbengalen som innebar att Vänsterfronten, efter att ha regerat i 34 år, åkte ut med dunder och brak och ersattes av Trinamoolkongressen. För den som vill se djupare på olika aspekter av detta finns här ett par lästips:

1. Västra Midnapore var ett av vänsterfrontens starka fästen, men det har ändrats drastiskt. Den här artikeln beskriver hur medlemmar i CPM (det “marxistiska” kommunistpartiet) angrips och flyr, får sina vapen konfiskerade och partikontor förstörda. En del av förklaringen verkar vara att polisen helt enkelt vänt kappan efter vinden och inte längre tar order från CPM.

2. En längre artikel granskar segraren i valet, Trinamoolkongressen, och dess starka och svaga sidor. Kanske uppbyggnaden runt en stark ledare, Mamata Banerjee, med stora kontrollbehov är en framtida svaghet. Men naturligtvis behandlas även CPM:s långa styre i delstaten. Det förefaller som om man startade med en framgångsrik jordreform, men sedan har det varit ekonomisk och politisk stagnation. När Vänsterfronten till slut bestämde sig för att industrialisera blev det på så klumpigt sätt att man stötte sig rejält med bönder vars mark man ville använda. Och för att ta en detalj: att bajsa i folks brunnar för att man är oense med dem är nog inget bra sätt att vinna vänner och inflytande. Det är sådana saker som gör att CPM:s funktionärer är på flykt nu.

This entry was posted in CPM, Mamata Banerjee, Trinamoolkongressen, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.