Ny attack

Enligt rapporter var det en blixtattack med hjälp av en landmina som gjorde att nio poliser dödades i måndags och en saknas i en skog vid gränsen mellan delstaterna Chhattisgarh och Orissa. Poliserna hade färdats i en bil (kanske minsäker) som gick sönder, varpå de fortsatte med en traktor. Man kan gissa att gerillan med hjälp av lokalbefolkningen höll noggrann kontroll hela tiden och snabbt utnyttjade situationen och ordnade en minering. Nu har man förmodligen fått tag på polismännens vapen och kan därmed beväpna ytterligare några egna kämpar i Folkets Befrielse-Gerillaarmé. Att använda fienden som leverantör av vapen är ju en vanlig metod för gerillarörerelser.

Under de senaste åren förefaller tendensen vara att regeringens polis och halvmilitära styrkor lider större förluster än gerillan, och det här intermezzot verkar inte ändra på det.

This entry was posted in Folkets Befrielse-Gerillaarmé. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.