Några notiser

Gadchiroli som är markerat på kartan ligger i västra kanten av de stora djungelområdena i centrala Indien där det maoistiska upproret är som starkast.

Striderna i den indiska revolutionen är sällan stora, och man får ta de nyheter som kommer med en nypa salt. Det rapporteras att fyra poliser och tre maoister skall ha dödats vid ett par sammanstötningar i Gadchirolidistriktet i delstaten Maharashtra. Att polisen lidit förluster är nog klart, men det finns misstankar om att det som kallas maoister ibland är vanliga bybor som dödats av poliserna. Gerillan finns med folket i byarna och är svår att skilja ut från civilbefolkningen, och det är inte alltid som polisen vågar sig på maoisterna.

Till den 21 och 22 maj har CPI(maoisterna) utropat generalstrejk i ett antal delstater och områden, inklusive Gadchiroli. Det man protesterar mot är att några ledande maoister för en tid sedan greps av polisen. Termen för strejk man använder är ‘bandh’, som i stort sett innebär att man stänger av allt, arbete och kommunikationer, under den tid strejken varar. Även om man formellt inte uppnår strejkens mål kan den vara ett mått på vilket inflytande rörelsen har bland folket.

Strejken gäller delstaterna Jharkhand, Bihar, Västbengalen, Odisha (Orissa), Andhra Pradesh och Chhattisgarh; tre distrikt i Maharashtra — Gadchiroli, Chandrapur, Gondia; gränsdistrikt i Uttar Pradesh mot Bihar och i Balaghatdistriktet i Madhya Pradesh. Det kommer att bli protester i olika former i andra stater. Hälsovård och vissa andra viktiga saker är undantagna från strejken.

This entry was posted in Gadchiroli, strejk. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.