Obama värre än Osama

Ungefär så kan man kanske sammanfatta ett uttalande från CPI(maoisterna) om USA:s dödande av Osama bin Laden. Man fördömer det skarpt. En del saker som al Qaida gör skadar vanligt folk och måste fördömas, men fienden nummer ett till världens folk är USA. De värsta handlingarna utförs av USA. Samtidigt får de mot USA underdåniga regimerna i Indien och Pakistan ordentlig kritik, och maoisterna för fram sin egen syn på hur folkens kamp måste föras för att bli framgångsrik.

Kan läsas i sin helhet här.

This entry was posted in Al qaida, Barak Obama, Osama bin Laden. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.