Valförlust för “marknadskommunisterna”

Nu har Indien klarat av den senaste omgången av delsstatsval: Västbengalen, Kerala, Assam och Puducherry har valt nya parlament. Om dessa val kommer att göra någon skillnad för vanliga medborgare med usla levnadsbetingelser är oklart, men det är klart att i ett par stater har det blivit politiska jordskred. I Västbengalen har vänsterregeringen som suttit i 34 år nu sopats bort. Vinnare i stor stil är Trinamoolkongressen, ledd av Mamata Banerjee, en kvinna som nu också är järnvägsminister i den federala regeringen.

Den stora förloraren är CPM,  Communist Party of India (Marxist), som erkänner nederlaget men inte verkar se några större fel på sin egen politik utan mer att väljarna är trötta på de insuttna politikerna och vill ha något nytt. Riktigare torde nog vara att den korruption, övervåld och hårdhänta stödaktioner för storkapitalet som CPM drivit och som drabbat många människor har stött bort delar av den gamla väljarkåren. Däremot har Trinamoolkongressen stött bönder som blivit bortjagade från sina marker för att ge plats för nya industriprojekt, vilket maoisterna också gjort, och det verkar ha gett utdelning. Kommer Trinamool att vara lika lyhört för folkliga krav när man bildar regering?

Glada anhängare till Trinamool målar sig gröna och blåser i snäckor

I stället för valbojkott har väljarna alltså sopat bort stora delar av det gamla korrupta och marknadsinriktade politiska etablissemanget i Västbengalen. Man kan undra vad det kommer att innebära exempelvis för fattiga stamfolk i skogarna i västra delen av Västbengalen, där maoisterna leder ett folkligt uppror. Kan man få bort den CPM-milis som terroriserat vanligt folk, och kan man få bort de soldater och paramilitärer som inte är mycket bättre, och i stället få igång samhällsprojekt som folket behöver?

Även i den sydliga delstaten Kerala har en tidigare framgångsrik vänsterregering ledd av CPM nu fått gå, men inte med så pinsamma siffror.  Tidigare ledde CPM tre delstater i Indien, nu har man bara en (Tripura) kvar. Frågan är också om de här snytingarna kommer att leda till omprövningar av den extrema kinesiskinspirerade marknadslinje som CPM drivit under de senaste årtiondena, och om man på något sätt kommer att försöka “gå tillbaka till rötterna” för hur ett kommunistiskt parti bör arbeta.

This entry was posted in CPM, Kerala, Mamata Banerjee, Trinamoolkongressen, val, valbojkott. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.