Valbojkott med förbehåll

Vi har tidigare berättat att maoisterna i Indien uppmanar till bojkott av de kommande delstatsvalen. Helt enkelspåriga tycks man dock inte vara vad det gäller val. Från Västbengalen och de pågående valen rapporteras att maoisterna i djungelområdena, där det var ett stort folkuppror under maoistisk ledning för några år sedan, inte uppmanat folk att stanna hemma. Enligt vad som uppges i Kolkata (gamla Calcutta) anser maoisterna det viktigare i det här läget att den nuvarande delstatsregeringen störtas och oppositionen får ta över.

Regeringen nu leds av CPM, det så kallade marxistiska kommunistpartiet, som dock trots namnet är helt marknadsinriktat och har en stor syndabörda av korruption, maktmissbruk och övergrepp. Soldater har skickats för att övervaka valet ute i skogarna. Kanske detta kan innebära att resultatet blir mer rättvisande i och med att CPM:s väpnade milis tvingas att hålla sig borta från vallokalerna och därmed inte kan hota folk.

Kanske maoisterna räknar med att en ny delstatsregering, ledd av Trinamoolkongressen, kommer att vara lättare att ha att göra med. Dessutom kan det tänkas att aktivister från folkupproret väljs in i det lokala parlamentet, och dessa aktivister är sympatiskt inställda till maoisterna.

This entry was posted in CPM, Trinamoolkongressen, valbojkott, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.