Ericsson växer i Indien

Här hemma i Sverige har väl Ericsson mest varit känt för att inte ha expanderat under en del år, utan att man snarare lagt ner ett antal fabriker runtom i landet. PTI (Press Trust of India) berättar dock att företaget planerar att nyanställa mer än 1500 personer innan slutet av detta år. Nyanställningarna skall göras i staden Gurgaon som ligger 30 km från New Delhi. Man har redan 3500 anställda där. Företrädare för Ericssons säger att Indien är viktig och växande marknad för företaget.

L M Ericssons telefonapparat från 1892, känd som “taxen”. Det är väl lite modernare grejor som indierna efterfrågar numera. Men elegant är den!
This entry was posted in ekonomi, Ericsson. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.