Fortsatt arbetarkamp i Gorakhpur

Tidigare i maj rapporterade vi om hur arbetare som deltagit i ett Förstamaj-möte i New Delhi attackerats när de återvände hem till delstaten Uttar Pradesh. Hemdistriktet Gorakhpur är markerat på den här kartan (den svarta fläcken i rödmarkerade Uttar Pradesh).

Det är inte slut med detta. Nu rapporteras att arbetare i Gorakhpur protesterat mot de tidigare skjutningarna, men att deras protester och försök att hålla möten bemöts med polisattacker med vinande batonger, att folk överfallits och en del har försvunnit. Men demonstrationerna fortsätter och har tilldragit sig uppmärksamhet från andra delar av Indien. Fortsättning följer förmodligen.

Uttar Pradesh har 199 miljoner invånare och Gorakhpur 3,7 miljoner.

This entry was posted in Arbetarkamp, Uttar Pradesh. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.