Våldsamt fyllnadsval

Indien kallas ibland “världens största demokrati”, vilket väl gäller om man ser till antalet väljare som har ett antal olika partier att välja emellan. Ser man till politisk korruption, att folk av lokala bossar tvingas att rösta på partier de kanske inte vill rösta på, att väljarnas röster köps av politiker och att politiker köps upp av andra intressen är de som verkligen röstade på dem, då blir bilden annorlunda. Därtill kan man lägga att politiskt våld från olika håll inte är ovanligt. De mest revolutionära grupperna i Indien anser att hela systemet är så ruttet att det måste störtas, och därmed är det ingen idé att delta i valen som ändå inte hjälper folk i gemen.

Nu är det fyllnadsval i Bastar i södra delen av delstaten Chhattisgarh. Det uppges att en reservpolis dödats av maoister vid ett överfall mot en vallokal. Dessutom har ett par bomber sprängts. Valet i sig har orsakats av att den sittande parlamentsledamoten för Bastar har dött och nu måste man välja en ny.

Chhattisgarh, den utsträckta delstaten i det inre av Indien
Bastar ligger näst nederst i Chhattisgarh, granne med Dantewada. De här områdena är kända för en stark närvaro av maoistiska rebeller.
This entry was posted in Chhattisgarh, valbojkott. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.