Indiens slum växer

Enligt en artikel i Times of India var Indiens slumbefolkning 75,2 miljoner år 2001 men har 2011 växt till 93 miljoner. Det är i runda tal en ökning med ett par procent per år. En av de värre ställena är Mumbai (gamla Bombay) i delstaten Maharashtra. Där har slummen växt från 5,8 till över 7 miljoner människor under det gångna årtiondet. Mycket av tillväxten beror förmodligen av flykten från landsbygden.

(Den som tittar på angiven artikel kommer att upptäcka en lite förvirrande egenhet i det indiska sättet att räkna. De har egna beteckningar för talen 100.000 och 10.000.000. När det står ‘lakh’ handlar det om 100.000,  लाख, och för 10.000.000 är det ‘crore’ करोड़. Gäller att hålla tungan rätt i mun när man skall göra omräkningar!

Här finns en beskrivning av hela systemet där man kan se att de indiska matematikerna inte drar sig för ruskigt stora tal.)

This entry was posted in Mumbai, slum. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.