Banditer mot arbetare

Hur gick det med “workers’ charter” som vi skrev om för några dagar sedan? Här finns mer detaljer om mötet på Första maj utanför parlamentet i New Delhi, och om hotet att dra igång en lång kampanj om inte regeringen gör mer för arbetarna och mot fabriksägarnas tilltag att inte följa gällande lagar för arbetsmarknaden.

Här finns en rapport som uppger att fabriksägare hyrt en känd bandit som, i samarbete med polisen, angripit arbetare som deltagit i Förstamaj-mötet i New Delhi och som återvände till hemstaten Uttar Pradesh. Ett tjugotal arbetare skadades i skottlossningen. Arbetarna har farliga motståndare att handskas med!

(Länken till Workers’ Charter Movement har lagts till i högermarginalen här så den intresserade själv kan hitta dit snabbt.)

This entry was posted in Arbetarkamp. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.