Några notiser

CPI(maoisterna) har råkat ut för ett nytt bakslag i och med att tre medlemmar av dess Centralkommitté har gripits av polisen i Bihar. Att ledande kadrer grips eller dödas har varit ett återkommande problem för partiet. Man har begärt att de gripna omedelbart överlämnas till en domstol. Annars finns det alltid risken för personer som med rätt eller orätt hävdas vara maoister, att de skjuts ihjäl vid gripandet, och att polisen sedan hävdar att det varit en “sammanstötning” (encounter). Ett av de mer kända fallen var när maoisternas toppman Azad dödades när han var på resa för att försöka organisera fredsförhandlingar med regeringen. Det hade inte varit någon strid, Azad mördades helt enkelt. Regeringen är inte intresserad av fredsförhandlingar, den är intresserad av att naturrikedomarna i centrala Indien kan tas över av storbolagen utan att lokalbefolkningen bråkar.

Läget har knappast förbättrats sedan “Operation Green Hunt” inleddes, men den här lite äldre artikeln meddelar att maoisterna ändå tycker sig klara läget rätt bra.

Här är en artikel om lokalpolitiken i delstaten Västbengalen, och särskilt om det “marxistiska” kommunistpartiet CPM som härskat där sedan 1977. Partiet är hårt trängt numera på grund av korruption, vanskötsel och att man försökt jaga bort bönder från marker som skall användas för industriprojekt. Intressant i artikeln är att lärarkåren, tillsammans med partifunktionärerna, pekas ut som de viktigaste stöttepelarna för CPM, medan missnöjet hos de gamla väljarna av arbetare och bönder tilltar. Maoisterna är starka i delar av Västbengalen, och de uppmanar till valbojkott.

This entry was posted in Azad, CPM. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.