“En sval dag i helvetet”

Som en sval dag i helvetet (“a cool day in hell”) beskrivs läget för många arbetare i Indien, särskilt de som inte är organiserade. Men i morgon förväntas arbetare i mängder använda Första maj till att samlas utanför parlamentet i New Delhi med krav på en “workers charter”. Texten finns här (med en kortversion längre ner på samma sida). För att få största genomslag har man försökt samlas över parti- och fackföreningsgränser. Kraven får en att tänka på den situation arbetare i Västeuropa befann sig i för över etthundrafemtio år sedan: långa arbetsdagar, usla löner, bristande arbetarskydd, osäkra anställningsförhållanden, rättslöshet. Läget för de indiska arbetarna uppges ha försämrats av de senaste tjugo årens nyliberala politik, vars vinster har gått till de rikare överskikten medan de små rättigheter som arbetarna tidigare har kämpat till sig har försvunnit.

This entry was posted in fackföreningar, Första maj. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.