1:a maj, Jan Myrdal talar på Sergels Torg

Från och med klockan 14:30 kommer flera olika talare att höras på Sergels torg på söndag, bland dem Jan Myrdal. Författaren Jan Myrdals arbete har betytt mycket för att uppmärksamma det indiska folkets kamp i Sverige, men även internationellt. Vi ser fram emot att få läsa hans kommande bok “Röd stjärna över Indien” som kommer ut på flera språk i Augusti. Det första numret av vår tidning som vi kommer att börja sälja på söndag innehåller ett par av hans senaste alster. Vi kommer att vara där och hoppas att Indienfrågan får plats bland andra viktiga frågor.  

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.