“När jag kom till min by hade alla hus bränts”

I Indien finns många internflyktingar undan våldet som drabbar stamfolken i södra delen av delstaten Chhattisgarh. Här är en irländsk tidningsartikel som beskriver några människoöden.

This entry was posted in Chhattisgarh, flyktingar. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.