Arundhati Roy talar om “Grön jakt”

Huruvida “operation Green Hunt” verkligen existerar som en operationsplan är omtvistat. En del förnekar det. Fakta kvarstår dock att den indiska centralregeringen och flera delstatsregeringar bedriver en storskalig militär och politisk kampanj mot upproriska stamfolk i centrala Indiens djungler som slåss mot fattigdom och för att få vara kvar på sina marker i stället för att jagas bort av resursjagande storbolag. En grym jakt på människor bedrivs i de gröna skogarna, av män i gröna uniformer. Vem som helst kan drabbas när de stormar djungelbyarna, men särskilt är de nog ute efter aktivisterna i det maoistiska partiet som leder kampen.

En hård kritiker av “Green Hunt” är författaren och aktivisten Arundhati Roy. Det finns en länk till en av hennes viktiga reportage från djunglerna här till höger i marginalen. Och nu har det kommit en serie filmer där hon talar i Kolkata (det är gamla Calcutta som bytt namn) om denna omänskliga gröna jakt.

This entry was posted in Arundhati Roy, Operation Green Hunt. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.