Mikrolån: Se denna film!

Den film som SVT visade var nästan outhärdlig att se på, mikrolånprogrammen och de särskilda utpressningskollektiv med gemensamt betalningsansvar som de hade bildat för att pressa låntagarna drev folk att ta livet av sig. En kvinna hade eldat upp sig själv, en annan hade tvingats sälja plåttaket på sitt hus…

http://svtplay.se/v/2336657/uppdrag_granskning/del_6_av_23?sb,p103536,2,f,-1

http://svt.se/2.151554/1.2329694/mikrolanen_har_blivit_en_skuldfalla_for_fattiga

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.