Indisk humor II

Varifrån den här bilden ursprungligen kommer vet jag inte (utom att den är indisk förstås) men den anknyter till vad som beskrivs i texten av Arundhati Roy som du har en länk till i högermarginalen här. Det handlar om hur storbolagen med hjälp av regeringen och dess väpnade organ försöker köra bort fattigt stamfolk (tribals) i centrala Indien. Stamfolken har nämligen ‘oturen’ att bo i områden som är rika på mineraler och andra naturtillgångar som bolagen vill lägga beslag på, och regeringen gör som bolagspamparna säger åt den att göra.

‘MoU’ står för Memorandum of Understanding, en avsiktsförklaring mellan regering och bolag som tillåter bolagens exploatering. ‘Mao’ står för Mao naturligtvis, och ‘vadi’ för någon som kämpar för något. Man kanske kan säga ‘parti’ helt enkelt – Maopartiet står mot Moupartiet i den stora striden. Folk gör givetvis motstånd mot att bli bortjagade och mot att deras hemtrakter förvandlas till tummelplatser för hänsynslösa storbolag som förstör miljön, men när maoisterna med sin politik, organisationsförmåga och disciplin kommer med i bilden blir motståndet mycket mer välorganiserat och framgångsrikt. Och därmed blir det ännu mer nödvändigt för myndigheterna att använda alla sina militära resurser för att slå ner upproret.

Någonstans i Indien har den här teckningen också blivit väggmålning:

This entry was posted in humor. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.