Uppmaning till valbojkott – Libyen

Via den engelska bloggen Democracy and Class Struggle kommer det här uppropet från CPI(maoist) i Indien med uppmaning till bojkott av fem delstatsval. De fem är Assam och West Bengal (Västbengalen) uppe till höger på kartan, samt Kerala, Tamil Nadu och Pondichery längst i söder. Pondichery är så litet så det syns inte på kartan, det är en stad på Tamil Nadus kust som var fransk besittning fram till början av 1950-talet.

CPI(maoist):s linje är klar: parlamenten är genomkorrumperade svinstior, de har aldrig gjort något för det fattiga folket i Indien. Folk lider och förtrycks, men parlamentarikerna bryr sig inte, vilket parti de än tillhör, de bara berikar sig själva. Enda utvägen är att rycka upp det ruttna systemet med rötter genom folkkrig.

Kanske Västbengalen är särskilt intressant. Där har CPM, det “marxistiska” (men i själva verket råkapitalistiska) kommunistpartiet styrt i årtionden. Genom korruption och övergrepp mot bönder som jagats bort från sina marker för att ge plats åt industriprojekt har dock CPM gjort slut på mycket av sitt förtroende. I stället har maoisterna ökat sin aktivitet kraftig, särskilt i djungelområdena i västra delen av delstaten som gränsar mot Jharkhand och Orissa. Valet kan göra att CPM-regeringen faller, men om maoisternas analys stämmer så ersätts den bara av några andra mutkolvar och bondeplågare. Dock kan en omfattande valbojkott visa att folk inte gillar systemt. Problemet kan vara att folk tvingas att rösta av den beväpnade partimilis som CPM skickat ut i byarna.

Det maoistiska partiet har också synpunkter på resningarna i arabvärlden (som man stödjer) och västs intervention i Libyen och Qaddafi (vilka man är emot).

This entry was posted in Assam, demokrati, Kerala, Libyen, Pondichery, Tamil Nadu, valbojkott, Västbengalen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.