2 döda när 250 hem revs av militärpolis i Dehli

Utan förvarning dök militärpoliser ur CRPF upp och började riva 250 hem i en stadsdel i Dehli. Resultatet blev att två dog och många skadades. En äldre kvinna dog när de rev en vägg över henne. Myndigheterna rensar bort folket så att byråkratkapitalet kan göra en hacka.

 

This entry was posted in CRPF. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.