Nästa nummer och kastsystemet i Somalia

Nästa nummer av Dandakaranya kommer att innehålla en längre genomgång av det indiska kastsystemet. Kastsystemet är starkt förknippat med Indien men det finns många länder. I Somalia t.ex. finns ett par kaster (klaner) som är lika förtryckta som daliterna i Indien. Personer ur den “orena” klanen Madhibaan är ofta personligt bundna till en en högre kast och fungerar mer eller mindre som deras slavar. På wikipedia står de att de bara skulle vara ca 9000 personer vilket är helt fel.  Här finns en sida som bevakar deras rättigheter.

This entry was posted in Dalit. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.