Arrangörer för vänstermöte i Hyderabad arresterade idag

Varavara Rao är en känd och modig poet som ofta har försvarat naxalitrörelsen offentligt. Han är en helt offentlig person och hans telefonnummer brukar stå längst ner på flygblad från Revolutionary Democratic Front som har förbjudits i en del delstater. Undertecknad har talat med honom på telefon vid något tillfälle och han är bekant med Jan Myrdal. Här finns en länk till ett uttalande om gripandet och en text om Varavara Rao. / Erik

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.