Hur många indiska politiker är på jobbet?

Hr är en sida där man kan se hur många som är närvarande på sitt jobb i regeringen.

http://attendance.gov.in/ Mvh Einar

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.