Indisk polis plundrar tidningen “Forward Press” kontor och arresterar anställda

DEHLI. Den 9 oktober attackerade och vandaliserade dehlipolisen tidningen “Forward Press” kontor. Forward Press är en tvåspråkig tidning (hindi-engelska) som görs av daliter och bahujans. Polisen beslagtog kopior av deras specialnummer för oktober om “Bahujan Sraman”-traditionen och arresterade fyra anställda. Tidningen anses ha skrivit nedsättande om gudinnan Durga. och attacken har förmodligen drivits fram av hindufascistiska krafter.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.