Kvinnor steriliseras till döds i Indien

En läkare genomförde steriliseringsoperationer på 83 kvinnor under fem timmar i en övergivet sjukhus. Kvinnorna låg på ett på golv när det kirurgiska ingreppet genomfördes och det finns anklagelser som går ut på att medicinerna kom från ett dotterbolag till det parti som styr i delstaten. Av dessa kvinnor är nu 11 är döda och 60 andra behandlas på olika sjukhus.

Läs mer här.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.