Man får inte kyssas på gatorna i Indien

Här är en artikel som handlar om det märkliga fenomenet med att kyssar är olagliga på gatorna i Indien. “Kiss of Love”-rörelsen har bildats som en reaktion på detta. (Den här texten skall inte förstås som att vi uppmanar till sådant beteende i Sverige).

http://www.countercurrents.org/flower121114.htm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.