Ny länk till “Indias Daughter”

Länken till filmen Indias Daughter fungerar inte nedan. Här är en annan:
http://www.scoopwhoop.com/news/banned-bbc-nirbhaya-documentary/

Än så länge funkar den. Det mest fruktansvärda i filmen är att de där pojkspolingarna inte kände någon ånger och att många, även ‘educated ones’, sade att de skulle straffa och även bränna upp sina döttrar om de gjorde någonting ‘fel’. Det finns mycket att diskutera om den här filmen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.