Arbetet med tidningen försenat

Självkritik. Det har tagit alldeles för lång tid att komma ut med nästa nummer. Ansvaret ligger helt och hållet på undertecknad som inte har kämpat tillräckligt hårt för att gå igenom materialet och göra de sista ändringarna. Två kamrater har engagerats i sluttampen för att gå igenom materialet en sista gång och Pia håller just nu på med en översyn. / Erik

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.