Nya numret klart

Efter mycket om och lite men så är det nya numret klart. Vi håller just nu på att gå igenom vilka som betalt och kommer att sedan att skicka ut tidningen. Det finns även att ladda ner här till höger. Vi ber er att ha överseende med att översättningen kan ha vissa brister och en del ord har översatts olika av olika personer. Ca 8 personer har varit med och översatt den 40 sidor långa texten. Vi kunde ha gått igenom texten en gång till och gjort rättningar men då hade vi fått vänta ytterligare någon vecka. Nu tutar och kör vi  men med vissa brister som sagt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.