”Ingen i Indien pratar om sex”

Prins eller prinsessa? En dag vaknade prins Manvendra Singh Gohil i det lilla furstedömet Rajpipla i Indien och undrade vem han egentligen var. I går besökte han Lund.

http://lundagard.se/2013/04/19/ingen-i-indien-pratar-om-sex/

Studentafton har digra dagra och på torsdagkvällen var det återigen dags att tända ljusen och ställa fram de röda skinnfåtöljerna. Denna gång var det dags för prins Manvendra Singh Gohil och hans gudson Deepak från Indien att berätta om situationen för homosexuella i Indien.

Prins Manvendra Singh är världens enda kända homosexuella kunglighet. När han 2006 gick ut i offentligheten och berättade om sin läggning bemöttes han med hat och demonstrationer. I dag har han förvandlats till en viktig ikon i Indien i kampen mot hiv/aids och för alla människors lika värde. Majoriteten av besökarna i det halvfulla universitetshuset kände nog igen honom från tv-serien ”Hemliga prinsar” som sänts på SVT.

– Jag kommer från landet där Karma Sutra har sitt ursprung, ändå pratar ingen om sex i Indien. Homosexualitet är skamligt och folk påstår att det är ett västerländskt påfund, säger Singh.

Det blir dock inte mycket prat om livet som kunglighet utan istället ett frispråkigt samtal kring rätten till sin identitet. Om den politiska kampen för att avpolitisera det personliga. Prins Manvendra och hans gudson Deepak berättar pedagogiskt om hur komplext och traditionstyngt det indiska samhället är. Men i all sin klädsamma färgprakt inger de också ett hopp om förändring.  De påpekar vikten av en global rörelse

– Trots kulturskillnader är alla människor längst där inne likadana och vi behöver hjälpas åt. Sverige kan hjälpa till inte minst genom att era politiker är tydliga med sin ståndpunkt gentemot våra.

Just där är också kärnan. För det är inte förrän de homosexuellas kamp även har blivit de heterosexuellas angelägenhet som en prins känslor kan sluta skapa hat.

This entry was posted in Indien, Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.