16/11. Indien och Kastsystemet: Demokrati med Graderat Medborgarskap

Indien vann sin självständighet från kolonialmakten Storbritannien den 15 augusti 1947, signerade sin konstitution den 26 januari 1950, och höll sitt första allmänna val år 1952.

  • Måndag 16 november 2015
  • Tid: Kl 18.00 – 20.00
  • Plats: Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4, 11826 Stockholm

Innehåll

Idag kallar sig Indien ´världens största demokrati´ och har efter liberaliseringen av ekonomin 1991 har en stark ekonomisk tillväxt. Detta är i formell mening sant. Dock, det finns en motbild gestaltad bl.a. genom berättelsen om en samhällsgrupp på ca 200 miljoner människor, som kallar sig Daliter, de s.k. ´oberörbara´ inom kastsystemet. Seminariet vill ge en bild av förtrycket och förnekelsen av Daliterna, traditionellt och idag, samt hur de genom litteratur, poesi, konst och aktivism skapat en egen identitet som ett led i kampen för fullvärdigt medborgarskap med rätt till mänsklighet, mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter.

Så här presenterar föreläsaren Hans Magnusson sig själv:

Jag har varit engagerad i Daliternas kamp för mänskliga rättigheter sedan 1998, då jag som samordnare för Indien vid Svenska sektionen av Amnesty International arrangerade ett seminarium om Daliternas situation. I seminariet medverkade aktivist från Daliternas kvinnoorganisation. År 2002 bildades Dalit Solidarity Network – Sweden. DSN-S ingår i det internationella nätverket, the International Dalit Solidarity Network (IDSN), som består nationella Dalitorganisationer i Indien, Nepal, Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka, solidaritetsnärverk i sju europeiska länder samt associerade människorättsorganisationer, som verkar nationellt och internationell för att avskaffa den diskriminering baserad på kast, som drabbar ca 260 millioner världen över; www.idsn.org; www.dalitsolidarity.se

Jag har varje år sedan 1998 besökt Indien och lärt känna många Daliter. Genom dem och litteratur har jag lärt mig om deras villkor och hur de arbetar för att hävda sina medborgerliga rättigheter.

”India Untouched – Stories of a People Apart”

”Indiens Oberörbara – berättelser om ett utstött folk” är en omfattande studie av oberörbarhet. Regissören Stalin K tillbringade fyra år på resor kors och tvärs över landet för att exponera situationen för daliterna, “de trasiga människorna”, som förtrycks av ett 4.000-årigt religiöst system.India Untouched – se dokumentär

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.