Rasistisk film, ett angrepp på ursprungsbefolkningen

Gladson Dundung har skrivit om en rasistisk film som demoniserar adivasis som har upprört många. De försökte stoppa filmen men högsta domstolen sade nej. Många uppfattar att rasismen ökar i Indien, det är nog inte inbillning.

http://www.countercurrents.org/dungdung291015.htm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.