Nyheter – Indien/Asien (V50-V2). Saibaba åter fängslad och ny bok om indisk statsterrorism

På bilden syns beväpnade adivasis (ursprungsbefolkning) vid ett möte nyligen mot planerad bauxitbrytning i ett gränsområde mellan delstaterna Andhra Pradesh och Odisha.

Intro: Här är nyhetsbrevet för perioden vecka 50 till vecka 2 med nyheter som sällan intresserar de vinstdrivna medierna i väst. Medierna förmedlar bilden att fattigdomen minskar och extrema islamister lyfts fram i olika länder. I själva verket så ökar fattigdom och förtryck på många håll. De folkliga krafterna syns och hörs inte i nyhetsflödet. Det är vår avsikt att försöka bidra till att ändra på detta. Skicka gärna vidare detta nyhetsbrev till andra som kan vara intresserade. Maila gärna nyheter av intresse. / Redaktionen för Dandakaranya. www.indiensolidaritet.org

Innehåll:

  1. Saibaba åter fängslad. “Jag kommer förlora min hand om den inte behandlas”
  2. Markrofferiets följder. Bönder förbereder likbål för självbränning
  3. Karavan: Sydasiatiska stämmor. Studiecirkel i Stockholm, start 9/2.
  4. Dramatisk miljöförstöring vid hamnbygge i delstaten Kerala
  5. Ny bok: Blod på mina händer. Bekännelser om statsterrorism
  6. Naxaliter kallade till storstrejk mot bauxitbrytning
  7. The Hindu: “Redo för väpnad kamp mot bauxitbrytning”
  8. Kokosnötsrevolutionen
 

Saibaba åter fängslad. “Jag kommer förlora min hand om den inte behandlas”

INDIEN. Professor GN Saibaba besökte Jan Myrdalssällskapets prisutdelning i Varberg för några år sedan är kanske känd för en del i Sverige. I Indien är han känd som flitigt förekommande i media som en talesman för daliters och ursprungsbefolkningens rättigheter. Nu har han åter fängslats och hans liv är i fara på grund av förhållandena i fängelset.
    Saibaba fängslades den 9 maj 2014 för påstådda kopplingar till naxaliterna och en internationell kampanj främst uppbackad av olika kommunistgrupper har krävt att han skulle släppas. Indiensolidaritet i Sverige och Norge har också jobbat med frågan. I Indien är kampanjen ganska bred och protestmöten har arrangerats runt om i landet och kampanjen backas bl.a. upp av Arundhati Roys och många andra intellektuella.
    Fängelset tur och retur. Saibaba som är rullstolsburen släpptes efter drygt ett år för att få sjukvård men skickades tillbaka till fängelset den 25 december. I hans brev till domstolen står bl.a.: “Jag lider av flera åkommor av allvarlig art och har fått regelbunden behandling för min vänstra axel som skadades allvarligt i fängelset.”. Flera muskler i hans axel har skadades av vakterna vid släpning i fängelset vilket hotar att göra hans vänstra hand obrukbar. Saibaba har begärt att han skall få fortsatt behandling men domstolen vägrar. Har har också allvarliga problem med hjärtat, njurarna och gallblåsan. Risken att han kommer att dö av förhållandena i fängelset är stor.
    Tappa inte hoppet. “Tappa inte hoppet, jag kämpade jag för de fattiga, jag gjorde inte något fel,” var hans sista ord i frihet till sin hustru Vasantha, som höll sin man hårt i handen. Parets dotter säger att hon är stolt över sin far. “Min pappa är min hjälte, har står sida vid sida med de fattiga och kämpade mot de de rika som gjort ursprungsbefolkningen hemlös. Han är min inspiration”, säger dottern.

Viktigt! Skicka ett protestmail till domstolen som fattat beslutet!

Läs mer:

Free Saibaba-kampanjen i Indien:

Markrofferiets följder. Bönder förbereder likbål för självbränning

INDIEN. I byn Bujbuja i delstaten Madhya Pradesh har två bybor begått självmord i protest mot markrofferiet i deras område. Många andra säger sig vara beredda att begå självmord om deras mark och vatten inte återlämnas, Tanken är att de skall sätta eld på sig själva och bålet är redan förberett.
    Byborna i Bujbuja hävdar att företaget Welspun har tagit över mark med våld och betalat ersättning till falska bankkonton mot falska dokument. Bolaget stoppar byborna från att odla den mark som förvärvats med våld genom att gräva stora gropar. Familjerna i byn har använt marken för att odla grönsaker vilket gav tre skördar per år. Omkring 450 familjer kommer att påverkas markrofferiet.
    Storbolaget Welspun är underleverantör till Chevron, ExxonMobil och WalMart och sysslar med både stål och textilier. Bolaget vill bygga ett kraftverk vilket kommer att skada Bandavgarh National Park på grund av avloppsvattnet från kraftverket som kommer att släppas ut i Mahanadi-floden.

Karavan: Sydasiatiska stämmor. Studiecirkel i Stockholm, start 9/2.

SVERIGE. Tillsammans utforskar vi spännande litterära världar i Sydasien! Detta är ett tillfälle att stifta närmare bekantskap med novellister, romanförfattare och poeter från Pakistan, Bangladesh och Sri Lanka. Kursledare är Birgitta Wallin, som översatt flera författare från Sydasien. Hon gör ett personligt urval av texter att läsa till varje träff.
FEM TRÄFFAR med inledning och samtal.
CIRKELLEDARE: Birgitta Wallin, redaktör för Karavan och översättare.
NÄR: Fem tisdagar varannan vecka med start den 9 februari, kl 18.30-20.15
VAR: Timmermansgården på Södermalm i Stockholm
PRIS: 970 kr
För Karavanprenumeranter: 870 kr
För Karavanmedlemmar: 770 kr
Skicka din intresseanmälan till info@karavan.se!

Dramatisk miljöförstöring vid hamnbygge i delstaten Kerala

INDIEN. Ett unikt ekosystem rikt på koraller håller på att förstöras i utvecklingens namn i delstaten Kerala. Området är ett av endast 20 liknande områden i hela världen.
Se före och efter videos här:

Ny bok: Blod på mina händer. Bekännelser om statsterrorism.

INDIEN. Boken innehåller en anonym bekännelse av en arméofficer som berättar om avrättningar vid påhittade skottväxlingar. Officeren berättar för den undersökande journalisten och konfliktspecialisten Kishalay Bhattacharjee. Bhattacharjee analyserar den dolda politiken om utomrättsliga avrättningar.

Naxaliter kallade till storstrejk mot bauxitbrytning 

INDIEN. Naxaliternas speciella gränsområdeskommitté (Andhra Pradesh/Odisha) uppmanade till en storstrejk i slutet på december i protest mot föreslagen bauxitbrytning i området. Bauxitbrytning förstör miljön och gör den ofta obebolig för ursprungsbefolkningen. Naxaliternas talesperson Jagabandhu uppmanade till att bekämpa de politiska ledare som hycklande påstår sig vara emot bauxitbrytning men som jobbar för partier som egentligen är för den.

The Hindu: “Redo för väpnad kamp mot bauxitbrytning”
 

I Indiens näst största tidning The Hindu hade en artikel nyligen som beskriver hur omkring 8000 adivasis (ursprungsbefolkning) på ett möte sade sig vara beredda till väpnad kamp mot bauxitbrytning som är på gång.
   Den föreslagna brytningen av bauxit omfattar 1212 hektar (ca 2000 fotbollsplaner) i Jerrila och Chintapalli reservaten som ligger inom naxaliternas gränsområdeskommittés område (se ovan). Oppositionen mot och förbittring med de traditionella politiska ledarna är utbredd. Män, kvinnor och ungdomar var tydliga på mötet att de inte kommer tillåta brytning av bauxit i sina områden. “Varje försök att bryta bauxit kommer mötas med av väpnad opposition” sas det på det offentliga mötet och för att visa allvar så bar många sina traditionella vapen.
 

Kokosnötsrevolutionen

 
 PAPUA NYA GUINEA. Filmen Kokosnötrevolutionen berättar historien om ett framgångsrikt uppror bland ursprungsbefolkningen i Bougainville mot Papua Nya Guineas armé och storbolaget Mining Corporation Rio Tinto Zinks (RTZ) planer på exploatering av naturresurser. Dokumentären visar hur Bougainvilles Revolutionära Armé (BRA) lyckats övervinna blockaden som genomförs av den papuanska armén genom att använda kokosolja som bränsle till sina fordon.
    Den väpnade kampen för oberoende har idag lagts ner och en folkomröstning om självständighet har utlovats någon gång mellan 2015-2020.

___________________________________________________________
Aktivera dig i Indiensolidaritet! Skicka ett mail till: indiensolidaritet@gmail.com
Stödmedlemskap kostar 200 kr/år.  Sätt in en slant på Swedbank 82172032789240 (clearingnummer: 82172). Välj överföring, inte betalning.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.