Nytt nummer till höger

Det nya numret ligger nu till höger här på sidan. Den tryckta versionen fick sig ett lyft denna gång eftersom vi tryckte den på tryckeri istället för att skriva ut den själva. Vi kommer även att sälja tidningen genom ett förlag. Man kan köpa tidningen här.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.